Hvad er borderline

En af de ting der har været rigtig svært for mig, siden min datter fik sin diagnose, var at forklare for folk hvad det der Borderline egentlig er for noget. Der er selvfølgelig en klinisk beskrivelse – nogle karakteristika der skal opfyldes. Men for os der lever med det, er det jo mest af alt oplevelser der peger i øst og vest og en rutsjebanetur af følelser, hver time, hver dag, året rundt.
Jeg vil her komme med den kliniske beskrivelse: 
Borderline er en personlighedsforstyrrelse. Personlighedsforstyrrelse er karakteriseret ved, at måden at opleve og fortolke verden på er væsentlig anderledes end normen i det samfund man lever i. Det skal være gældende på mindst to af følgende områder:

 • Ens erkendelser eller holdninger
 • Ens følelser
 • Ens kontrol over egne behov og impulser
 • Ens forhold til andre mennesker

Desuden har man en adfærd der:

 • er gennemgribende unuanceret, utilpasset og uhensigtsmæssig
 • den går ud over en selv eller andre
 • er startet i ens ungdom eller barndom
 • ikke skyldes at man har en anden psykisk sygdom
 • og ikke skyldes misbrug eller fysisk sygdom, f.eks. hjerneskade.

Emotionel ustabil personlighedsstruktur af typen Borderline – bedre kendt som ‘Borderline’ er én gren af personlighedsforstyrrelser. Andre personlighedsforstyrrelser kunne være paranoid, skizoid, dyssocial m.fl.
Borderline er dog ikke ‘bare’ borderline. Denne diagnose er en af to varianter af Emotionel ustabil personlighedsstruktur. Den anden hedder Emotionel ustabil personlighedsstruktur af impulsiv type. Faktisk er borderline en form for ‘forlængelse’ af denne diagnose. Man skal derfor både rumme mindst tre af symptomerne på ‘impulsiv-type’, hvilke er:

 • Stridbarhed
 • Impulsivitet
 • Manglende udholdenhed
 • Voldsomme vredesudbrud og aggressiv adfærd
 • Ustabilt, lunefuldt humør

Og derudover have mindst to af symptomerne på typen-borderline:

 • Tomhedsfølelse
 • Usikker og forstyrret identitetsfølelse – man har ikke en fornemmelse af et ‘selv’
 • Undgåelse af at være alene – enorm frygt for at blive forladt
 • Intense, ustabile forhold
 • Tendens til selvdestruktivitet

Symptomerne skal være så voldsomme, at de spænder ben for, at man kan føre en normal hverdag.
Borderline i tal:
Det er vurderet at ca. 1,6% af danskere lider af borderline. Diagnosen kvalificere sig derved til at være en af de mest udbredte personlighedsforstyrrelser.
Fordelingen på kønnene skønnes at være 50/50, på trods af tidligere tiders forestillinger om, at det primært var en ‘kvindesygdom’.
Ca. 75% er selvskadende og op mod 10% ender med at tage livet af sig selv.