Forside

Jeg tilbyder:
Foredrag rettet mod pårørende til børn med personlighedsforstyrrelser (med udgangspunkt i borderline) og organisationer for pårørende til psykisk syge. Mine foredrag tager udgangspunkt i vores historie, hvor jeg vil komme ind på mine overvejelser omkring:

  • kort om borderline, generaliseret angst og PTSD
  • skyld og skam
  • sorg
  • hvordan “det” har påvirket vores familie
  • livsændringer
  • og selvhjælp

Foredrag for institutioner, socialrådgivere og psykiatri. Igen tager jeg udgangspunkt i vores historie og ovenstående, understøttet af emperi. Jeg vil ydermere komme ind på:

  • belastningsgrad af familie
  • vigtige tiltag der kan være af afgørende betydning for familiens trivsel
  • pædagogik
   • overvejelser vedr. persontyper man møder på institutionerne
  • samarbejdet mellem familie og institution
  • kommunikation

Konsulentrådgivning vedr. implementering af nye tiltag ifht. samarbejde og kommunikation mellem hjem og institution, kommune og psykiatri. Jeg tager udgangspunkt i egen oplevelse ved anbringelse og opbygning af den nye relation. En relation der indebærer “fremmede” i vores familie, anden eller ingen kontakt til den unge, kontakt til myndighedspersoner, samvær og samarbejde (eller mangel på samme).
Ud over at være mor til en datter med borderline, generaliseret angst og PTSD, har jeg en baggrund som folkeskolelærer med særlig interesse i børn med særlige behov.

 

TILMELD NYHEDSMAIL